2,2 millioner kroner er satt av i en kompensasjonsordning til lokale bedrifter som er rammet av covid-19-tiltak.

Se mer på

Kommunal kompensasjonsordning 2021 for lokale bedrifter – Harstad kommune