Sentrumsutvikling

Planlagt parkeringshus med leiligheter i Hvedingsgate. Byggherre Arctic Eiendom på oppdrag for kommunen.

Sentrumsutvikling

Det er spennende og inspirerende ting som skjer både i Harstad Sentrum og i de aller fleste byene rundt om i landet. Etter krevende tider fra år 2000 og utover, hvor byenes sentrum har opplevd å miste omsetning til kjøpesentre utenfor byene og til netthandel, konkurser, «butikkdød» og mindre folk i bygatene, har flere og flere byer nå tatt viktige grep.

Det som har skjedd er at stadig flere byer bevisst satser på en vitalisering, økt aktivitet og økt attraktivitet i sentrum. Sentrumsselskaper er blitt etablert, hvor gårdeiere, butikkdrivere, næringsforeninger og kommuner har inngått samarbeid og medeierskap. Felles markedsføring, arrangementer og aktiviteter, det å stå sterkere sammen enn hver for seg, er blitt stadig viktigere for alle disse byene. I tillegg har politikere og administrasjon rundt om i landets bykommuner bestemt seg for å følge rådene til de som forsker på positiv byutvikling.

Det innebærer at større arbeidsplasser, boliger og utdanningsinstitusjoner etableres i Sentrum, i stedet for utenfor byene. Flere folk som jobber i sentrum, flere som bor i sentrum og flere som tar sin utdannelse i sentrum, innebærer økt aktivitet, mer folk i gatene, flere potensielle kunder for butikker, cafeer, kino og restauranter. Det fører også til at bedre kollektivtilbud inn til byene blir etablert, parkeringsplasser samles rundt sentrumskjernen og sentrum blir grønnere og hyggeligere med flere gågater, bedre tilrettelagt for bevegelseshemmede, sykkelparkering, lekeparker for barn og unge og hyggelige møteplasser med blomster og benker for de som vil sitte ned og nyte bylivet. Og resultatene uteblir ikke.

Godt samarbeid mellom sentrumsaktørene gir mer attraktive arrangementer og et triveligere sentrum. Det gir flere besøkende, mer handel, aktivitet og liv i gatene. Flere studenter, skoleelever, abeidsplasser og boende i sentrum er ei viktig satsing for å forsterke antall brukere av sentrum. Og nå har vi også tatt konsekvensene av alt dette også i Harstad, gjennom etableringen av Harstad Sentrum AS. Her har kommunen, store eiendomsutviklere som Arctic Eiendom (eier Bysenteret blant annet) og Nordic Eiendom (eier Bertheustorget blant annet), Vågsfjord Eiendom som utvikler Kaarbøkvarteret, frittstående gårdeiere og næringsdrivende i Sentrum dannet sitt eget selskap for å jobbe sammen om å gjøre Harstad Sentrum enda mer attraktivt.

Felles arrangementer, markedsføring og aktiviteter skal gi flere besøkende til sentrum, øke trivselen, forbedre omsetning og lønnsomhet for både gårdeiere og næringsdrivende. Og fornøyde innbyggere og besøkende, flere trygge og lønnsomme arbeidsplasser gir mer skatteinntekter til kommunen og bedre velferd for alle kommunens innbyggere. Det er derfor en vinn vinn situasjon for alle parter at Harstad Sentrum AS nå er etablert, og vi gleder oss til å gjøre Harstadværingene enda stoltere og gladere i byen sin.

Kaarbøkvarteret - Harstad sentrum
Kaarbøkvarteret – Harstad sentrum

 

Kino - Harstad sentrum
Mulig ny kino – Harstad sentrum

Legg igjen et svar

e-postadressen din vil ikke offentliggjøres.