Harstad kommune søker etter bymusikanter som skal spille i Harstad sentrum i perioden 28. juni til 8.august 2021.

Arbeidsoppgaver:
• Utarbeide en spilleplan som inkluderer spilleliste, tid og sted.
• Utøve musikk av høy kvalitet i sentrumsgatene (innendørs om været krever det).

Arbeidssted:

Harstad sentrum. Musikanten må være mobil og være forberedt på å bytte spillested etter vær og aktiviteter som foregår i sentrum. I tillegg vil hver bymusikant få et spilleoppdrag på en av Harstads eldreinstitusjoner i løpet av sin periode. Instrument og annet nødvendig utstyr er musikanten ansvarlig for å stille med selv.

Hvem kan søke?

  • Musikanter mellom 15 og 25 år.
  • Det kan søkes som enkeltartist eller duo. Enkeltartister kan bli teamet opp med hverandre.
  • Musikanter med lokal tilhørighet oppfordres særlig til å søke.

Arbeidstid og honorar:
Arbeidstid vil variere ut ifra arrangementer og andre forhold, men vil utgjøre ca. 18 timer i uken. Arbeidsperiode vil være minimum 2 uker. Vi tilbyr et fastsatt honorar til hver musikant.

Hvordan søke?
Send en kort søknad der du skriver navn, alder, instrument, musikkerfaring og aktuelle perioder. Søknaden sendes til: maren.aurebekk@harstad.kommune.no. Søknadsfrist er 1. juni 2021.
Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju og audition for en fagjury.

Ved spørsmål, ta kontakt med kulturrådgiver i Harstad kommune, Maren Aurebekk, på telefon 91153182.